In English In French Auf Deutsch
leftcorner

AKTUELLT

Ansök om Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, 2023

Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium på 25000 kronor delas varje år ut till en person eller grupp som på ett föredömligt sätt bidrar till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår nutid. Det har tidigare delats ut till Marta Bogdanska för konstprojektet "Love that dare not speak its name" och Bo Landins uppmärksammande av Lagerlöfs tidiga miljöengagemang

För att söka årets stipendiet, skicka en ansökan till Selma Lagerlöf-sällskapet genom vårt kontaktformulär. Beskriv i din ansökan ditt projekt, kopplingen till Selma Lagerlöf och varför du söker stipendiet. Sista datum för ansökan till årets stipendium är 31 maj.

Mer om stipendiet går att läsa här.

Årsmöte 2023

Vi fram emot Årsmötet 2023, söndagen den 6 augusti i Berättarladan. I nära anslutning till vårt årsmöte är det Litteraturfestival på Mårbacka 28-29 juli, och Kulturveckan i Sunne pågår 30/7 – 6/8.

Information om anmälan skickas ut i början av sommaren tillsammans med årets medlemsbok, Lena Carlssons essäsamling Du märkvärdiga människa.


Selma Lagerlöf-podden, avsnitt 15: Hilding Bergqvist

Lyssna till avsnittet här: https://rss.com/podcasts/selmalagerlof/748407/


Om avsnittet:

Möt Hilding Bergqvist, en gång ett arbetarbarn på Mårbacka. Hilding berättar om sin barndom, om mötena med Selma Lagerlöf och om de magiska jularna på gården. Hilding beskriver också hur han var med och räddade arbetarbostad på Mårbacka, som idag visas upp för besökarna. En bok om Hildings barndomsjular kom ut hösten 2022. Den heterJul på Mårbacka och hur den blev till får ni också veta.


Producerat av: Selma Lagerlöf-sällskapet

Medverkande: Susanne Nyman (intervjuare) och Hilding Bergqvist (gäst)

Redigering: Jakob Olsson

Musik: Johan Olsson

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, 2023

Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom, instiftat av Lena Carlsson, delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för barn och unga i Selma Lagerlöfs anda. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut i Landskrona i slutet av augusti, den tid på året då Lagerlöf själv anlände till staden för att arbeta som lärarinna på Elementarläroverket för flickor, och stipendiaten väljs ut av en jurygrupp.

Mottagarna av priset blir 2023 Kristina Lindström och Ulrika Nulty med följande motivering:

”Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets pris för barn och ungdom 2023 är Kristina Lindström och Ulrika Nulty för deras arbete med Förstå genom Selma Lagerlöf, en programserie för utbildningsradion som riktar sig till gymnasiet. Med Selma Lagerlöf som utgångspunkt beskrivs de stora förändringarna runt sekelskiftet 1900 och vad dessa har betytt för människor, kulturen och samhället i då- och nutid.

Förstå genom Selma Lagerlöf ger inte bara en mångfacetterad bild av Lagerlöf och hennes tid, utan också av hennes fortsatta aktualitet. I serien skriver Lagerlöf in sig i den gotiska skräcktraditionen, reser ut i världen och blir en viktig del av filmhistorien. Temana är väl valda ur historiska och samtida perspektiv, liksom ur ett ungdomsperspektiv. Vidare är serien skickligt skriven och producerad, där nyproducerat material och källmaterial kombineras på ett konstnärligt och intresseväckande sätt.”

Priset delas ut söndagen den 27/8, kl. 11.00, vid Jonas Högströms Selma Lagerlöf-staty på strandpromenaden i Landskrona.

¨Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, 2022
Mottagare av Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium 2022 är biologen, författaren och filmproducenten Bo Landin. Stipendiet delades ut vid sällskapets årsmöte den 31 juli, 2022, där jurygruppen läste upp följande motivering:
"Bo Landin får stipendiet om 25 000 kronor för att han lyfter fram Selma Lagerlöfs tidiga miljöengagemang. Landin, som ägnat sitt liv åt naturstudier och berättande i både filmer, böcker och TV-program, anser att Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är ett av de viktigaste tidsdokumenten i svensk litteraturhistoria. I denna berättelse om natur, landskap, historia och miljörisker satte Selma Lagerlöf ord på vikten av hänsyn till vårt gemensamma ansvar för jorden. "Naturen har alltid varit min bästa inspirationskälla" skrev hon 1936 i ett brev till Ida Bäckman.

I Bo Landins bok, "Vatten – Land, om vattnet i det utdikade svenska landskapet" (som utges i september 2022) visar han att Selma Lagerlöf var en kämpe för de hotade våtmarkerna. Hon hade en klar bild av varför storken försvunnit ur det utdikade landskapet, och hon förstod och uttryckte starka miljöpolitiska åsikter om hur dumt det vore att sänka sjön Tåkern för att kanske få tillgång till mer brukbar mark. Genom sina sagofigurer i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige tog hon tydlig ställning. Och även om Selma Lagerlöf själv aldrig hörde talas om ekosofin (den rörelse som från slutet av 1960-talet predikade att allt levande ska uppfattas som en helhet, och att människan inte är naturens självklara höjdpunkt) anser Landin att Lagerlöf kan betraktas som en tidig ekosof. 

Bo Landin får stipendiet dels för sin nya bok, dels för sin ambition att arbeta vidare med Selma Lagerlöfs tankar, med förhoppningen att kunna omsätta dem i ett nytt filmepos som bygger på strukturen i Nils Holgersson. Det kan bli ett modernt multimediaprojekt, med stor involvering av skolungdomar på samma sätt som Selma hoppades hennes geografibok skulle hjälpa till att sprida kunskap om landet. Också med alla nysvenskar finns anledning att åter fokusera på kunskap om Sverige."

Nämnden för stipendiet består av Anette Rhudin, Bia Sigge, Pontus De Wolfe, Daniel Engh och Jakob Olsson.

Årsmötet på berättarladan i Sunne, den 31 juli 2022

Den 31 juli 2022 samlades ett hundratal av Selma Lagerlöf-sällskapets medlemmar för årsmöte på Berättarladan i Sunne.

Mötet inleddes med att Björn Söderbäck framförde Lagerlöfs "Mina händer...", varefter ordförande Eva Eriksson hälsade alla välkomna. Sedan följde de formella årsmötesförhandlingarna där Kerstin Larsson och Britt Wendling agerade mötesordförande respektive -sekreterare.

Efter årsmötesförhandlingarna fördes ett panelsamtal om kulturens betydelse för demokratin och intresset för Selma Lagerlöf i Polen och Ukraina. Deltagande i samtalet var Lagerlöf-forskarna Anna Nordlund och Lisbeth Stenberg, den polska översättaren Justyna Czechowska samt den ukrainska översättaren Anna Lysenko.

Sedan blev det en bensträckare följt av att årets upplaga av Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium. Först spelades en kort videohälsning från förra årets mottagare,den polska fotografen Marta Bogdanska, upp där hon talade om sitt fortsatta arbete med Lagerlöf. Därefter presenterades årets stipendiat - biologen, författaren och filmproducenten Bo Landin - som fick stipendiet för sitt arbete med att lyfta Selma Lagerlöfs tidiga miljöengagemang. Landin deltog inte på plats, men ett videoinspelat tacktal spelades upp.

Efter lunch samlades sällskapet för att lyssna på Leif Stinnerbom tala om Västanå teater och dess jubileumsföreställning "En saga om en saga", följt av själva föreställningen som avslutade årsmötet.

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu börjat med mailutskick!

Selma Lagerlöf-sällskapet har nu, efter att ha diskuterat det i flera år, gjort ett första försök med mailutskick! Det första mailet gick ut till medlemmar i Värmland, där vi har ett 50-tal mailadresser.

Vill du som medlem kunna få sådana utskick, men inte anmält någon mailadress (när du blev medlem, exempelvis), skicka då in den genom kontaktformuläret här på hemsidan.
Senast uppdaterad 2023-03-12