In English In French Auf Deutsch
leftcorner

Selma Lagerlöf-sällskapet

Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. I stadgarna fastslogs, att sällskapets syfte var att befordra och om möjligt understödja forskning om Selma Lagerlöf, att utge skrifter om henne och tillvarata och till Kungliga Biblioteket, där arkivet över Mårbacka förvaras, överlämna handskrifter, brev etc., som kan belysa hennes liv och författarskap.

Under senare år har sällskapet lagt allt större vikt vid att försöka sprida kännedomen om Selma Lagerlöfs verk till nya läsare, till exempel genom att erbjuda föredrag hos olika föreningar, ordna lokala Selma Lagerlöf-arrangemang etc. Den senaste satsningen i detta arbete är Selma Lagerlöf-sällskapets stipendium, instiftat 2021, som följer det tidigare Karin Söder-stipendiet (som delades ut varje år mellan 2010 och 2019).

Stipendiet à 25.000 kronor skall delas ut till den som på ett föredömligt sätt bidragit till att väcka intresse för, och öka kunskapen om, Selma Lagerlöfs aktualitet i vår tid. Stipendiaten/stipendiaterna utses av en särskild nämnd, utsedd av Selma Lagerlöf-sällskapets styrelse. Stipendiet delas ut i samband med årsmötet varje år mellan 2021 och 2030.

"En rullande sten beklädes inte med mossa."
Ur Troll och människor
Sällskapets förste ordförande var landshövdingen i Värmland, Gustaf Nilsson (1958-1967). Han efterträddes av en ny värmländsk landshövding, Rolf Edberg (1967-1979), som i sin tur följdes av docenten sedermera professorn Vivi Edström (1979-1991). Därefter tog Synnevi Claeson över (1991-1994), sedan Ulla Torpe (1994-1998), båda litteraturvetare.

År 1998 valdes Karin Söder, tidigare utrikes- och socialminster samt partiordförande för Centern (1998-2006). Hon efterträddes av värmlänningen Ewa Persson, författare och entreprenör (2006-2011), som i sin tur efterträddes av Susanne Nyman, litteraturvetare och museipedagog i Stockholm (2011-2013). Den nuvarande ordföranden är Eva Eriksson.

Sällskapet har sedan 1958 medverkat till utgivning av en lång rad skrifter om Selma Lagerlöf, publicerade i serien Lagerlöfstudier, som tillställts sällskapets medlemmar som medlemspublikation och sålts på bokmässor o. dyl. Vissa år har Lagerlöfstudier ersatts med andra mindre skrifter eller, vid några tillfällen, cd-skivor.

Sällskapet strävar efter att varje år förse medlemmarna med någon medlemsgåva, större eller mindre, beroende på den ekonomiska situationen. Sällskapet har i dag cirka 800 medlemmar.

Senast uppdaterad 2016-03-04